Συνεργάτες Κανάλι Εταιρικό Site

ΕΡΥΘΡΑ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΥΨΟΜΕΤΡΟ


ΕΡΥΘΡΑ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΥΨΟΜΕΤΡΟ

Οι άνθρωποι που ζουν σε υψόμετρο έχουν υψηλότερα επίπεδα ερυθρών αιμοσφαιρίων.

Αυτό συμβαίνει λόγω του χαμηλού επιπέδου του οξυγόνου στο περιβάλλον που ζουν. Τα ερυθρά αιμοσφαίρια έχουν σαν στόχο το οξυγόνο στον οργανισμό.

Ανανεώνονται κάθε 4 μήνες περίπου και η παραγωγή τους εξαρτάται από τα επίπεδα οξυγόνου στο αίμα.

Όταν το οξυγόνο δεν είναι επαρκές παράγονται περισσότερα ερυθρά αιμοσφαίρια για να καλύψουν αυτήν την ανεπάρκεια.