Συνεργάτες Κανάλι Εταιρικό Site

ΤΥΠΟΙ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ


ΤΥΠΟΙ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ

Ο σακχαρώδης διαβήτης διακρίνεται σε 2 τύπους :

• τον τύπου Ι, ο οποίος χαρακτηρίζεται από πλήρη αδυναμία του παγκρέατος να παράγει ινσουλίνη. Εμφανίζεται κυρίως σε παιδιά και άτομα νεαρής ηλικίας, τα οποία χρειάζονται απαραιτήτως ινσουλίνη για να διατηρούν τα επίπεδα του σακχάρου στο αίμα σε φυσιολογικά επίπεδα.

• τον τύπου ΙΙ, ο οποίος χαρακτηρίζεται από μερική αδυναμία του παγκρέατος να παράγει ινσουλίνη. Αυτό σημαίνει ότι το πάγκρεας παράγει ινσουλίνη αλλά σε μικρή ποσότητα η οποία δεν είναι επαρκής για να ρυθμίσει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα ή η δράση της δεν είναι αποτελεσματική. Εμφανίζεται σε ενήλικα άτομα με υπερβάλλον βάρος και κακές μακροχρόνιες διατροφικές συνήθειες.